Analyse af novellesamlingen Vandmærket

Titlen Vandmærket dækker over 9 noveller, om mennesker der på grund af narko, sorg eller ”almindelig” skrøbelighed i sindet befinder sig i den yderste udkant af det danske samfund.

De er alle mærket på en eller anden måde, men prøver at lægge skjul på det. Igennem alle historierne er vand på en eller anden måde inddraget – i nogle historier mere end andre. I hver historie har personen et forhold til vand. Om det er i drømme eller handlinger. Vandet er specielt for personerne, det er trygt, deres skjulested, for nogen af dem er det endda der de finder deres lykke.

Novelletræk

Novelle hører til den fiktive genre. Novellens begyndelse er ofte in medias res, men andre begyndelser er også tilladt. Noveller plejer, at blive skrevet så de følger berettermodellen, som er en måde at konstruere historien på. I novellen er personerne involveret i en væsentlig konfliktsituation. Der er kun plads til én hovedhandling. Forløbet er ofte kronologisk og novellen vil ofte overraske os med slutningen, gerne meget åben. Novellen strækker sig tit sig kun over få dage og indeholder et begrænset antal personer.

I historien Lille Fedtøre er der to væsentlige personer og har en slutning, som er meget åben.

Novellen Katten begynder med in medias res. Der er få personer, og en væsentlig konfliktsituation. Historien strækker sig kun over få dage og har også en åben slutning.

Surprise: http://www.youtube.com/watch?v=ImB5Z4iBHIc&feature=related

Reklamer